Over BIZ Brussel

BIZ Brussel is de afkorting van BudgetInZicht Brussel en staat voor het ‘Samenwerkingsverband voor schuldhulpverlening in de regio Brussel’.

In 2011 lanceerde de Vlaamse Overheid een projectoproep om integraal in te zetten op preventie van schuldenlast en kwalitatieve schuldhulpverlening. Momenteel zijn er in Vlaanderen en Brussel 11 BIZ-werkingen die structureel werken aan schuldpreventie en de kwaliteit van de schuldhulpverlening. Regelmatig vinden er overlegmomenten plaats in samenwerking met SAM vzw.

Website: www.samvzw.be

Hier vind je meer informatie over de BIZ-werkingen in Vlaanderen en Brussel:

www.departementwvg.be/welzijn-en-samenleving/welzijnswerk/schuldbemiddeling

www.budgetinzicht.be

Stuurgroep

BIZ Brussel wordt geleid door een stuurgroep die twee keer per jaar samenkomt. De 19 OCMW, de Brusselse VWAWN en CAW Brussel worden hierop uitgenodigd en kunnen tijdens de vergadering bijdragen tot de dagelijkse werking van BIZ Brussel.

De stuurgroep komt samen in april en in oktober. In april wordt de evaluatie en afrekening van het voorgaand kalenderjaar besproken, in oktober de planning en begroting voor het volgende werkjaar. Lopende zaken, tools en samenwerkingsprojecten staan steeds op de agenda. 

Werk je bij een OCMW of een Vereniging Waar Armen het Woord Nemen en heb je interesse om deel te nemen? Contacteer ons via budgetinzicht@cawbrussel.be

Facturatiegegevens

CAW Brussel

Priemstraat 19A
1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0464/ 230 122
Rek. Nummer: BE53 0682 4468 5153

Bedankt om bij betalingen steeds "BIZ Brussel" vermelden.